IOD w stanie konfliktu interesów? Kiedy jest to możliwe?

    Biuro DLS

    RODO w art. 38 ust. 6 daje IOD możliwość wykonywania innych zadań i obowiązków niż te, które zostały określone w art. 37 RODO. Obowiązki te jednak nie mogą prowadzić do konfliktu interesów. Konflikt interesów to sytuacja, w której IOD zajmowałby stanowisko, umożliwiające mu określanie sposobów i celów przetwarzania danych co…
    Czytaj więcej tutaj: IOD w stanie konfliktu interesów? Kiedy jest to możliwe?
    Artykuł pojawił się pierwszy raz na stronie Jak chronić informacje?