Dane zwykłe a dane wrażliwe

    Biuro DLS

    Dane osobowe jako wszelkie informacje o zidentyfikowanej bądź też możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej określała już uprzednio obowiązująca Dyrektywa 95/46/WE. Sama definicja nie uległa zmianie nawet wskutek rozpoczęcia stosowania RODO. Obecnie obowiązujące Rozporządzenie znacząco rozszerza nam jednak zarówno zakres przykładowo wskazanych danych zwykłych, jak i katalog danych podlegających szczególnej ochronie…
    Czytaj więcej tutaj: Dane zwykłe a dane wrażliwe
    Artykuł pojawił się pierwszy raz na stronie eRODO.pl