Maciej Chodorowski

  Prezes Zarządu

  Maciej jest założycielem Data Legal Solutions, firmy która pomaga małym i średnich przedsiębiorcom dbać o bezpieczne i legalne przetwarzanie danych osobowych w ich procesach biznesowych.

  W skrócie

  • Twórca DLS –  Maciej Chodorowski, to doświadczony specjalista w dziedzinie ochrony danych osobowych, audytor wewnętrzny ISO 27001, Administrator Bezpieczeństwa Informacji/ Inspektor Ochrony Danych (ABI/IOD), twórca portali wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych jakchronicinformacje.pl oraz eRODO.pl .
  • Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.
  • Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach konsultingowych zajmujących się ochroną danych osobowych.
  • Trener, autor artykułów naukowych oraz prasowych, a także wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych na UMCS w Lublinie.

  Doświadczenie

  Przed założeniem DLS, Maciek zdobywał doświadczenie zawodowe jako ekspert ds. ochrony danych osobowych w firmach konsultinowych. W tym czasie pełnił obowiązki administratora bezpieczeństwa informacji oraz doradzał klientom. Wśród jego klientów byli:

  • Jedna z największych w Polsce firm udzielających pożyczki konsumenckie
  • Jedna z największych firm kurierskich na świecie
  • Jedna z najbardziej znanych Instytucji Kultury w Polsce
  • Jedna z największych fabryk na Dolnym Śląsku
  • Jedna z najbardziej znanych polskich sieci sklepów spożywczych
  • Jeden z największych dystrybutorów systemów oświetlenia dla branży motoryzacyjnej
  • oraz wielu innych..

  Maciek był również pomysłodawcą, twórca oraz pierwszym redaktorem naczelnym portalu branżowego o ochronie danych osobowych- gdpr.pl.

  Swoją wiedzą oraz doświadczeniem dzieli się jako wykładowca na studiach podyplomowych z ochrony danych osobowych na UMCS w Lublinie oraz autor artykułów na portalach eRODO.pl i jakchronicinformacje.pl.

  Wykształcenie

  • Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego ISO/IEC 27001
  • Ukończył kurs zawodowy „Administrator Bezpieczeństwa Informacji”
  • Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie

  Najważniejsze publikacje

  • Unijna reforma ochrony danych osobowych – największe wyzwania dla polskiego przedsiębiorcy [w:], Własność intelektualna w działalności gospodarczej, (red. dr A. Niewęgłowski), wyd. C. H. Beck, Lublin 2017, Wyd. I.
  • Nowe prawa i obowiązki administratorów bezpieczeństwa informacji (inspektorów ochrony danych) w świetle najnowszych opinii wydanych przez Grupę Roboczą art. 29 [w:], Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Wybrane zagadnienia., (red. dr M. Kawecki, r. pr. Tomasz Osiej), wyd. C. H. Beck, Warszawa 2017, Wyd. I.

  Publikacje

  RT @datals_pl: W dniu wczorajszym tj. środę 3 kwietnia br. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem…
  RT @MON_GOV_PL: Imienniki znikają z wojskowych mundurów: https://t.co/YBdOrbxVok - W związku z koniecznością dostosowania wojskowych regula…
  RT @JakubStyczynski: .@UODOgov_pl zdradzi jutro, na kogo nałożyło pierwszą karę administracyjną w związku z naruszeniem przepisów rozporząd…