Zadania Inspektora Ochrony Danych

    Biuro DLS

    IOD ma za zadanie wspierać organizację w dostosowywaniu i przestrzeganiu RODO poprzez realizację powierzonych mu zadań. Dzięki swoim zadaniom IOD ma możliwość realnego wpływania na poziom bezpieczeństwa danych osobowych w organizacji. Obowiązki inspektora są natomiast określone w art. 39 unijnego rozporządzenia. Główne obowiązki IOD Artykuł 39 ust. 1 RODO statuuje,…
    Czytaj więcej tutaj: Zadania Inspektora Ochrony Danych
    Artykuł pojawił się pierwszy raz na stronie Jak chronić informacje?