Pytanie 1: Pracownik jednej z polskich firm ma dostęp do numerów PESEL klientów tej firmy. Nie są one jednak dla niego powiązane z jakąkolwiek inną informacją na temat tych osób. Czy ów pracownik przetwarza dane osobowe?