W Austrii nałożono pierwszą karę pod reżimem RODO

    Biuro DLS

    Datenschutzbehörde (DSB)- austriacki organ, który stoi na straży przepisów o ochronie danych osobowych – odpowiednik naszego UODO –  nałożył karę na przedsiębiorcę w wysokości 4.800 euro. Jest to pierwszy przypadek zastosowania kary na podstawie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Warto jednak nadmienić, że austriacka ustawa o ochronie danych osobowych stanowi, że przed nałożeniem kary w pierwszej kolejności DSB będzie wydawał upomnienia i nakazywał zaniechania naruszeń. Dlaczego jednak wydano postanowienie o nałożeniu kary? Austriacki przedsiębiorca zainstalował kamerę przed budynkiem swojej firmy. Jak udało się ustalić, kamera swoim zasięgiem obejmowała także dużą część chodnika, co zostało uznane za kontrolę przestrzeni…
    Artykuł: W Austrii nałożono pierwszą karę pod reżimem RODO pojawił się pierwszy raz na stronie Data Legal Solutions