Urząd Ochrony Danych Osobowych opublikował poradnik dla pracodawców

    Biuro DLS

    Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) opublikował kolejny poradnik dotyczący stosowania i wdrażania Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Tym razem UODO wychodzi na przeciw przetwarzaniu danych związanym z rekrutacją i zatrudnieniem. Poradnik dotyczy nie tylko zatrudnienia w oparciu o stosunek pracy, ale także w oparciu o umowy cywilnoprawne lub inne niepracownicze formy zatrudnienia. Kto skorzysta z poradnika? Użyteczne informacje znajdą nie tylko pracodawcy, ale również agencje pracy oraz sami zatrudnieni. Traktuje on także o relacjach pracodawca – inne podmioty, w tym na przykład związki zawodowych, firmach szkoleniowych czy podmiotach świadczących usługi z zakresu medycyny pracy. Jego powstanie poprzedziły konsultacje…
    Artykuł: Urząd Ochrony Danych Osobowych opublikował poradnik dla pracodawców pojawił się pierwszy raz na stronie Data Legal Solutions