Ładowanie Szkolenia

  « Wszystkie Szkolenia

  Lublin – Kurs Inspektor Ochrony Danych (2 dni)

  3 grudnia 2020 - 4 grudnia 2020

  849 – 1049

  Od 25 maja 2018 roku w całej Unii Europejskiej zaczęto stosować ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). W istotny sposób zmienia ono obowiązki Administratorów danych osobowych, procesorów, ale także Inspektorów Ochrony Danych (IOD). Oprócz nowych obowiązków, IOD otrzymują również rozszerzenie swoich gwarancji.

  RODO ma wpływ również na powołanie IOD, które dla większości organizacji jest dobrowolne. Dla niektórych jednak organizacji powołanie IOD może być obowiązkowe. Obowiązkowi temu podlegać będą organy lub podmioty publiczne, podmioty, które na dużą skalę dokonują operacji regularnego i systematycznego monitorowania osób (np. podmioty zajmujące się tworzeniem reklam behawioralnych) lub na dużą skalę przetwarzają dane osobowe szczególnej kategorii (np. szpitale), w szczególności dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa.

  Szacuje się, że w związku z tym w skali Unii Europejskiej powstanie kilkaset tysięcy nowych miejsc pracy dla Inspektorów. Jednak, aby nim pozostać należy posiadać odpowiednią wiedzę i kwalifikację z zakresie ochrony danych osobowych. Kurs inspektor danych osobowych daje możliwość zdobycia wymaganej przepisami prawa wiedzy. Program szkolenia został odpowiednio dobrany, aby przekazać praktyczną wiedzę niezbędną do sprawnego wykonywania funkcji IOD. Kurs jest dedykowany osobom chcącym nabyć za jednym razem podstawową oraz średniozaawansowaną wiedzę z ochrony danych osobowych.

  Szczegóły kursu IOD

  Plan kursu (1 dzień) 9:30-16:00

  Informacje podstawowe

  1. Tło prawne oraz powody aktualizacji przepisów prawa.
  2. Do kiedy rozporządzenie stanie się wiążące.
  3. Dane osobowe oraz nowe kategorie danych – identyfikatory sieciowe, dane biometryczne
   w rozporządzeniu unijnym.
  4. Kim jest Administrator Danych Osobowych, Współadministrator oraz Procesor?
  5. Czy przetwarzamy dane osobowe?

  Administrator Danych – prawa i obowiązki

  1. Zasady ochrony danych osobowych.
  2. Podstawy przetwarzania danych osobowych,
   z uwzględnieniem danych wrażliwych.
  3. Obowiązek informacyjny w rozporządzeniu.
  4. Jakie nowe prawa posiadają osoby fizyczne?
  5. Case study: rekrutacja pracownika.
  6. Zasady ochrony danych osobowych na etapie projektowania tzw. privacy by design oraz domyślna ochrona danych.
  7. Obowiązek przeprowadzenia oceny skutków przetwarzania danych osobowych.
  8. Powierzenie przetwarzania – jak prawidłowo skonstruować umowę powierzenia zgodną z RODO.
  9. Zasady przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego – czy coś się zmienia?

  Bezpieczeństwo danych

  1. Podejście oparte na ryzyku.
  2. Dokumentacja i procedury.
  3. Zagrożenia związane z bezpieczeństwem danych oraz dobieranie do nich zabezpieczeń (ćwiczenie w grupach).
  4. Dobre praktyki w zakresie ochrony informacji.
  5. Kodeksy postępowania i certyfikacja.

  Inspektor Ochrony Danych

  1. Kiedy trzeba powołać IOD?
  2. Kto może zostać IOD?
  3. Status Inspektora Ochrony Danych (IOD).
  4. Nowe zadania IOD (ćwiczenie w grupach).

  Organ nadzoru – PUODO oraz odpowiedzialność prawna

  1. Kompetencje i zadania PUODO;
  2. Obowiązek zgłaszania uchybień w ochronie danych osobowych przewidziany przez rozporządzenie;
  3. Odpowiedzialność cywilna, karna, administracyjna;
  4. Kary finansowe za naruszenie zasad ochrony danych osobowych przewidziane
   w rozporządzeniu.

  Jak przygotować się do RODO:

  1. Budowa zespołu i przyjęcie planu wdrożenia;
  2. Audyt luk;
  3. Metodologia wdrożenia zmian.

  Plan kursu (2 dzień) 9:30-16:00

  System ochrony danych osobowych w organizacji z IOD czy bez?

  1. Modele funkcjonowania organizacji z IOD i bez (plusy i minusy);
  2. Gdzie naprawdę warto i należy powołać IOD a gdzie nie należy tego robić?
  3. IOD a Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych;
  4. IOD zewnętrzny czy wewnętrzny oto jest pytanie;
  5. Dział bezpieczeństwa: IOD oraz jego zastępcy. Kiedy warto o tym pomyśleć?
  6. Jaki model ochrony danych rekomendować w swojej organizacji? Ćwiczenie.

  Pozycja Inspektora Ochrony Danych w organizacji

  1. Kto może pełnić funkcję IOD? Kto będzie lepszy: prawnik czy informatyk, a może ktoś inny?
  2. Funkcja IOD jako drugi etat. Kiedy jest to możliwe?IOD w hierarchii organizacji. Komu powinien podlegać IOD? Co w praktyce oznacza gwarancję niezależności;
  3. Powołanie i zgłoszenie IOD. W jakiej formie oraz przez kogo powinno zostać dokonane?
  4. Zakres obowiązków IOD;
  5. Jakie środki niezbędne do sprawowania funkcji powinien mieć zapewnione IOD?
  6. Czy IOD został prawidłowo powołany? Case study.

  Jak na co dzień wypełniać obowiązki Inspektora Ochrony Danych

  1. Jak zbudować kompetencje nadzorcze? Udział w opiniowaniu umów oraz w negocjacjach. Co powinna zawierać dobra umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. Ćwiczenie.
  2. Wewnętrzne dokumentowanie przez IOD jego zaleceń – wskazywanie ryzyka prawnego, czy decyzja IOD jest ostateczna?
  3. Komunikacja wewnętrzna IOD z kadrą kierowniczą.
  4. Jak obsługiwać skargi? Korespondencja z klientami.

  Jak przeprowadzać sprawdzenia (audyty) zgodności przetwarzania danych w organizacji

  1. Jak przygotować planowe audyty? Co jaki czas robić audyty? Co powinien zawierać plan audytów? Jakie działy oraz pod jakim kątem sprawdzić? Ćwiczenie: przygotowanie planu sprawdzeń.
  2. Jak przeprowadzić sprawdzenie. Jakie czynności są najefektywniejsze? Co należy wiedzieć ustalając harmonogram ustnych wyjaśnień? Jak dokumentować audyty?
  3. Jak przeprowadzić sprawdzenie w dziale HR? Jakie pytania należy zadać? O jakie dokumenty i umowy poprosić?
  4. Jak przeprowadzić sprawdzenie w dziale marketingu? Co sprawdzać podczas audytu stron? Z kim należy mieć podpisane umowy powierzenia?
  5. Nadzór nad dokumentacją z zakresu ochrony danych osobowych w trakcie sprawdzenia.
  6. Jak wykonać sprawozdanie ze sprawdzenia? Jakie dokumenty do niego dołączyć? Ćwiczenie: przygotowanie sprawozdania ze sprawdzenia.
  7. Audyt procesora. Czym się różni?
  8. Czym się różnią sprawdzenia planowe od pozaplanowego?
  9. Czy firmy zewnętrzne mogą dokonać sprawdzeń w imieniu IOD?

  Dokumentacja, rejestry czynności i kategorii przetwarzania oraz rejestr naruszeń?

  1. Jaką dokumentację powinniśmy posiadać oraz co powinna ona zawierać?
  2. Ocena ryzyka oraz ocena skutków dla ochrony danych (DPIA/PIA)- jak ją przeprowadzać?
  3. Jak co powinno znaleźć się w rejestrach? W jakiej formie je prowadzić? W jaki sposób je udostępnić? Ćwiczenie.

  Jak zapewnić zapoznanie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych?

  1. Przyjęcie nowego pracownika- o czym należy pamiętać?
  2. Co powinny wiedzieć osoby upoważnione przy przetwarzaniu danych?
  3. Jak dobrać treści do działów w firmie?
  4. Czy szkolenie jest jedyną formą zapoznania?

  Kontakty z PUODO

  1. Rola IOD w kontaktach z PUODO.
  2. Jak przygotować się do kontroli PUODO?
  3. Jak wygląda kontrola PUODO – symulacja poszczególnych etapów

  Czego praktycznego uczestnicy nauczą się na szkoleniu?

  • Identyfikować informacje stanowiące dane osobowe;
  • Identyfikować procesy, w których przetwarzane są dane osobowe;
  • Badać legalność przetwarzania danych osobowych;
  • Przygotowywać klauzule informacyjne;
  • Odpowiednio obsługiwać prawa osób, których dane dotyczą;
  • Stosować zasady bezpieczeństwa informacji;
  • Identyfikować status organizacji przetwarzającej dane osobowe;
  • Przygotowywać umowy powierzenia;
  • Przeprowadzać szkolenia;
  • Oceniać ryzyko oraz dobierać do niego odpowiednie zabezpieczenia;
  • Przygotowywać wymaganą dokumentację odo;
  • Reprezentować pracodawcę w kontrolach PUODO.

  Co otrzymasz na kursie inspektora ochrony danych?

  1. Materiały szkoleniowe;
  2. Certyfikat;
  3. Obiad oraz bufet kawowy w przerwach.

  Jakie materiały otrzymasz po kursie inspektora ochrony danych?

  Dostęp do grupy na facebooku ERODO.pl – wdrożenie RODO- grupa wsparcia

  Materiały audytowe:

  • Checklistę audytową RODO;
  • Listę kontrolną podstawowych funkcjonalności systemów informatycznych;
  • Plan audytu RODO;
  • Przykładowy raport z audytu RODO.

  Dokumentacje:

  • Politykę realizacji praw osób, których dane dotyczą;
  • Przykładowe klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzule informacyjne;
  • Procedurę oceny skutków przetwarzania dla ochrony danych (DPIA);
  • Zarządzenie/ Uchwałę w sprawie wyznaczenia IOD;
  • Zarządzenie/ Uchwałę ws. przyjęcia dokumentacji RODO;
  • Umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych;
  • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych;
  • Wniosek o nadanie, modyfikację, odebranie uprawnień do systemu informatycznego.

  Rejestry:

  • Rejestr czynności przetwarzania (administrator danych);
  • Rejestr kategorii czynności przetwarzania (podmiot przetwarzający);
  • Rejestr incydentów ochrony danych osobowych;
  • Rejestr podmiotów przetwarzających (procesorów);
  • Rejestr aktywów;
  • Rejestr tworzenia kopii zapasowych.

  Inne:

  • Prezentację na wstępne szkolenie RODO dla pracowników;
  • Ulotkę dla pracowników.

  Trener

  Maciej Chodorowski

  Maciej to doświadczony specjalista w dziedzinie ochrony danych osobowych, audytor wewnętrzny ISO 27001, Inspektor Ochrony Danych (IOD). Na swoim koncie zawodowym posiada kilkadziesiąt projektów audytorskich oraz wdrożeniowych z ochrony danych osobowych, a także kilkaset godzin przeprowadzonych szkoleń z ODO.

  • Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS).
  • Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach konsultingowych zajmujących się ochroną danych osobowych, przechodząc ścieżkę rozwoju zawodowego od praktykanta do Eksperta ds. ODO.
  • Pełnił funkcję ABI w dużych korporacjach, firmach produkcyjnych, a także w małych firmach.
  • Twórca portali wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych jakchronicinformacje.pl oraz eRODO.pl .
  • Autor artykułów naukowych oraz prasowych, a także wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych na UMCS w Lublinie.

  Zapisz się przez stronę i otrzymaj rabaty

  -200 zł w promocji “Early Bird” tylko do 20 listopada 2020 r.

  – 10% na całe zamówienie, gdy zapisze się kolejna osoby z Twojej firmy

  – 5% za zapis na newsletter

  Nasze szkolenia w Lublinie

  Na skróty

  Zapisz się na newsletter

  *wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do przesłania Ci informacji o szkoleniach, a także kodu promocyjnego. Możesz w każdej chwili wycofać zgodę.

  Kto będzie przetwarzał moje dane i w jakim celu?
  Informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Data Legal Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-566) przy ul. Puławskiej 12/3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

  Czytaj dalej

  Udostępnienie identyfikującego Panią/Pana adresu e-mail traktowane będzie jako zamówienie informacji handlowej.

  Dane nie będą udostępniane innym podmiotom poza upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz tylko na ich uzasadniony wniosek. Dane mogą być ujawnione firmom świadczącym hosting danych osobowych oraz świadczącym usługi wysyłki newslettera.

  Jakie prawa mi przysługują?

  Osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;

  b) prawo dostępu do danych osobowych;

  c) prawo żądania sprostowania danych osobowych;

  d) prawo żądania usunięcia danych osobowych;

  e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą;

  g) prawo do przenoszenia danych osobowych (w przypadku wyrażnia zgody);

  h) prawo wycofania zgody, tj. w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody, istnieje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

  j) prawo wniesienia skargi do organu, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Przekazane dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celu w jakim zostały zebrane.

  W razie pytań lub wątpliwości ws. sposobów i zasad przetwarzania danych, a także chęci wycofania zgody, sprostowania bądź uaktualnienia danych i innych realizacji swoich praw prosimy o kontakt na skrzynkę mailową: biuro@datals.pl.

  ”Mniej”

  Opinie o szkoleniu

  Szkolenie bardzo pomocne, wszystkie tematy zostały omówione w sposób bardzo szczegółowy. Materiały rzetelnie i profesjonalnie przygotowane.

  Beata

  Super szkolenie

  Adam Malec

  Szkolenie na bardzo wysokim poziomie, prowadzący posiada ogromną wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych. Serdecznie polecam

  Emilia

  Kurs merytorycznie przygotowany bardzo dobrze. Prezentowany materiał łączy treść teoretyczna i praktyczną. Zdobyte wiadomości z pewnością zostaną wykorzystane w pracy zawodowej. Kontakt z organizatorem i wykładowcą bardzo sprawny i bardzo życzliwy. Pozdrawiam.

  Edyta Namięta

  Profesjonalnie i merytorycznie .

  Monika G.

  Bardzo przydatne szkolenie. Prowadzący w sposób prosty i zrozumiały dla każdego przekazuje wiedzę na temat ochrony danych osobowych. Polecam szczególnie osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z RODO ☺️

  Anonimowo

  OK

  Artur Kubik

  Merytoryczne, dobre szkolenie.

  Anonimowo

  Uczestnicy bardzo zadowoleni

  Mariusz K.

  Z czystym sumieniem – polecam. Program szkolenia, sposób jego prowadzenia i umiejętność przekazywania wiedzy przez wykładowcę wpływają na moją ocenę “5”.

  Anonimowo

  Bardzo ciekawe szkolenie.Zdobyłam dużo przydatnej wiedzy, którą wykorzystam w pracy.Polecam.

  Barbara

  Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia, w którym miałam przyjemność wziąć udział. Sama jego treść była bardzo konkretna i przekazywała szeroki wachlarz ważnych w tym temacie pojęć. Dużym plusem było przełożenie teorii na sytuacje z życia wzięte, które lepiej nakreślały rozumiane pojęcie i były bardzo przystępne dla osób, które stawiają pierwsze kroki w tej tematyce. Podziękowania również dla Pana Macieja (prowadzącego), który w bardzo serdeczny i merytoryczny sposób przekazywał nam wiedzę i dzielił się z nami swoim doświadczeniem. Jednocześnie był bardzo pomocny i odpowiadał na wszystkie zadane przez uczestników pytania. Bardzo korzystnie na ocenę wpłynęła również atmosfera samego spotkania. Po odbytym szkoleniu zostaję z dużą dawką wiedzy i ogólnym zadowoleniem.

  Weronika T.

  Podobalo mi się

  Anonimowo

  Fajnie, merytorycznie przeprowadzony dwudniowy kurs. Prowadzący bardzo dobrze przygotowani do swojej pracy. Miła atmosfera, jak również dogodna lokalizacja, polecam!

  Marta

  Kompleksowe przygotowanie do pełnienia funkcji IOD. Doświadczony prowadzący, bardzo dobrze przygotowany materiał szkoleniowy, wiele materiałów dodatkowych. Chętnie skorzystam z kolejnych szkoleń.

  Anonimowo

  Dobrze przygotowany w temacie wykładowca, przekazywana wiedza poparta wieloma przykładami – polecam

  Andrzej J.

  Szkolenie bardzo intensywne jeżeli chodzi o ilość otrzymanej informacji. Sposób przekazania wiedzy bardzo fachowy

  Dominik Styfi

  Bardzo rzeczowe, konkretne szkolenie. Sporo teorii, ale przekutej na praktykę.

  Gabriela Kaczmarek

  Profesjonalne szkolenie, możliwość zadawania indywidualnych pytań i i otrzymania fachowych odpowiedzi. Jestem bardzo zadowolona.

  Anonimowo

  Bardzo fachowo i profesjonalnie. Prowadzący posiada dobrą wiedzę.

  Krzysztof W.

  Duża dawka konkretnych wiadomości, praktyczne ćwiczenia. Polecam.

  Małgorzata

  Szkolenie objaśnia krok po kroku kwestie związane z ochroną danych osobowych. Duża kompetencja prowadzącego. Jestem zadowolona. Pozdrawiam

  Marta

  Zapisz się na szkolenie

  • Mailowo wysyłając formularz na adres sprzedaz@datals.pl

  • Telefonicznie pod numerem +48 570 850 480

  • Elektronicznie z możliwością korzystania z kuponów zniżkowych

  Do zakończenia promocji

  Early Bird (-200 zł) pozostało:

  2020/11/21 00:00:00

  Tickets

  The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
  Lublin-Early Bird: Kurs Inspektor Ochrony Danych
  Promocyjna cena (-200 zł) przy zapisie i opłaceniu szkolenia do 20 listopada 2020 r. Do kwoty zostanie dodany podatek VAT.
  849.00
  Unlimited
  Lublin-Early Bird: Kurs Inspektor Ochrony Danych- zwolnienie z VAT
  Promocyjna cena (-200 zł) przy zapisie i opłaceniu szkolenia do 20 listopada 2020 r. Formularz dla instytucji, które nabywają usługę szkoleniową i finansują ją przynajmniej w 70% ze środków publicznych.
  849.00
  Unlimited
  Lublin- Kurs Inspektor Ochrony Danych- zwolnienie z VAT
  Kwota szkolenia poza promocją Early bird z mozliwością zapłaty po szkoleniu. Formularz dla instytucji, które nabywają usługę szkoleniową i finansują ją przynajmniej w 70% ze środków publicznych.
  1,049.00
  Unlimited
  Lublin- Kurs Inspektor Ochrony Danych
  Kwota szkolenia poza promocją Early bird z mozliwością zapłaty po szkoleniu. Do podanej kwoty należy dodać podatek VAT (+23%)
  1,049.00
  Unlimited

  Szczegóły

  Start:
  3 grudnia 2020
  Koniec:
  4 grudnia 2020
  Koszt:
  849 – 1049
  Szkolenie kategorie:
  , , ,
  Szkolenie Tagi:

  Organizator

  Biuro DLS
  Telefon:
  +48 570 850 480
  Email:
  biuro at datals.pl
  Strona internetowa:
  https://szkoleniazrodo.pl/wp-content/uploads/2019/03/Regulamin-szkoleń21032019.pdf

  Miejsce

  Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o.
  Al. Racławickie 8/18A
  Lublin,20-037Polska
  + Google Map
  Telefon:
  (+48) 81 534 60 98
  Strona internetowa:
  https://csi.lublin.pl/kontakt/