Ładowanie Szkolenia

« Wszystkie Szkolenia

Warszawa – Kurs Inspektor Ochrony Danych (2 dni)

10 stycznia 2019 - 11 stycznia 2019

949zł – 1600zł

Od 25 maja 2018 roku w całej Unii Europejskiej zaczęto stosować ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). W istotny sposób zmienia ono obowiązki Administratorów danych osobowych, procesorów, ale także Inspektorów Ochrony Danych (IOD). Oprócz nowych obowiązków, IOD otrzymują również rozszerzenie swoich gwarancji.

RODO ma wpływ również na powołanie IOD, które dla większości organizacji jest dobrowolne. Dla niektórych jednak organizacji powołanie IOD może być obowiązkowe. Obowiązkowi temu podlegać będą organy lub podmioty publiczne, podmioty, które na dużą skalę dokonują operacji regularnego i systematycznego monitorowania osób (np. podmioty zajmujące się tworzeniem reklam behawioralnych) lub na dużą skalę przetwarzają dane osobowe szczególnej kategorii (np. szpitale), w szczególności dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa.

Szacuje się, że w związku z tym w skali Unii Europejskiej powstanie kilkaset tysięcy nowych miejsc pracy dla Inspektorów. Jednak, aby nim pozostać należy posiadać odpowiednią wiedzę i kwalifikację z zakresie ochrony danych osobowych. Kurs inspektor danych osobowych daje możliwość zdobycia wymaganej przepisami prawa wiedzy. Program szkolenia został odpowiednio dobrany, aby przekazać praktyczną wiedzę niezbędną do sprawnego wykonywania funkcji IOD. Kurs jest dedykowany osobom chcącym nabyć za jednym razem podstawową oraz średniozaawansowaną wiedzę z ochrony danych osobowych.

Pakiet szkoleń

Szkolenie jest połączeniem odrębnych szkoleń:

 1. Ochrona danych osobowych zgodnie z RODO – okiem praktyka
 2. Skuteczny Inspektor Ochrony Danych

Każde ze szkoleń może zostać kupione oddzielnie, jednak łącznie są tańsze. Więcej informacji powyższych stronach.

Szczegóły kursu IOD

Plan kursu (1 dzień) 10 stycznia br. 9:30-16:00

Informacje podstawowe

 1. Tło prawne oraz powody aktualizacji przepisów prawa.
 2. Do kiedy rozporządzenie stanie się wiążące.
 3. Dane osobowe oraz nowe kategorie danych – identyfikatory sieciowe, dane biometryczne
  w rozporządzeniu unijnym.
 4. Kim jest Administrator Danych Osobowych, Współadministrator oraz Procesor?
 5. Czy przetwarzamy dane osobowe?

Administrator Danych – prawa i obowiązki

 1. Zasady ochrony danych osobowych.
 2. Podstawy przetwarzania danych osobowych,
  z uwzględnieniem danych wrażliwych.
 3. Obowiązek informacyjny w rozporządzeniu.
 4. Jakie nowe prawa posiadają osoby fizyczne?
 5. Case study: rekrutacja pracownika.
 6. Zasady ochrony danych osobowych na etapie projektowania tzw. privacy by design oraz domyślna ochrona danych.
 7. Obowiązek przeprowadzenia oceny skutków przetwarzania danych osobowych.
 8. Powierzenie przetwarzania – jak prawidłowo skonstruować umowę powierzenia zgodną z RODO.
 9. Zasady przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego – czy coś się zmienia?

Bezpieczeństwo danych

 1. Podejście oparte na ryzyku.
 2. Dokumentacja i procedury.
 3. Zagrożenia związane z bezpieczeństwem danych oraz dobieranie do nich zabezpieczeń (ćwiczenie w grupach).
 4. Dobre praktyki w zakresie ochrony informacji.
 5. Kodeksy postępowania i certyfikacja.

Inspektor Ochrony Danych

 1. Kiedy trzeba powołać IOD?
 2. Kto może zostać IOD?
 3. Status Inspektora Ochrony Danych (IOD).
 4. Nowe zadania IOD (ćwiczenie w grupach).

Organ nadzoru – PUODO oraz odpowiedzialność prawna

 1. Kompetencje i zadania PUODO;
 2. Obowiązek zgłaszania uchybień w ochronie danych osobowych przewidziany przez rozporządzenie;
 3. Odpowiedzialność cywilna, karna, administracyjna;
 4. Kary finansowe za naruszenie zasad ochrony danych osobowych przewidziane
  w rozporządzeniu.

Jak przygotować się do RODO:

 1. Budowa zespołu i przyjęcie planu wdrożenia;
 2. Audyt luk;
 3. Metodologia wdrożenia zmian.

Plan kursu (2 dzień) 11 stycznia br. 9:30-16:00

System ochrony danych osobowych w organizacji z IOD czy bez?

 1. Modele funkcjonowania organizacji z IOD i bez (plusy i minusy);
 2. Gdzie naprawdę warto i należy powołać IOD a gdzie nie należy tego robić?
 3. IOD a Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych;
 4. IOD zewnętrzny czy wewnętrzny oto jest pytanie;
 5. Dział bezpieczeństwa: IOD oraz jego zastępcy. Kiedy warto o tym pomyśleć?
 6. Jaki model ochrony danych rekomendować w swojej organizacji? Ćwiczenie.

Pozycja Inspektora Ochrony Danych w organizacji

 1. Kto może pełnić funkcję IOD? Kto będzie lepszy: prawnik czy informatyk, a może ktoś inny?
 2. Funkcja IOD jako drugi etat. Kiedy jest to możliwe?IOD w hierarchii organizacji. Komu powinien podlegać IOD? Co w praktyce oznacza gwarancję niezależności;
 3. Powołanie i zgłoszenie IOD. W jakiej formie oraz przez kogo powinno zostać dokonane?
 4. Zakres obowiązków IOD;
 5. Jakie środki niezbędne do sprawowania funkcji powinien mieć zapewnione IOD?
 6. Czy IOD został prawidłowo powołany? Case study.

Jak na co dzień wypełniać obowiązki Inspektora Ochrony Danych

 1. Jak zbudować kompetencje nadzorcze? Udział w opiniowaniu umów oraz w negocjacjach. Co powinna zawierać dobra umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. Ćwiczenie.
 2. Wewnętrzne dokumentowanie przez IOD jego zaleceń – wskazywanie ryzyka prawnego, czy decyzja IOD jest ostateczna?
 3. Komunikacja wewnętrzna IOD z kadrą kierowniczą.
 4. Jak obsługiwać skargi? Korespondencja z klientami.

Jak przeprowadzać sprawdzenia (audyty) zgodności przetwarzania danych w organizacji

 1. Jak przygotować planowe audyty? Co jaki czas robić audyty? Co powinien zawierać plan audytów? Jakie działy oraz pod jakim kątem sprawdzić? Ćwiczenie: przygotowanie planu sprawdzeń.
 2. Jak przeprowadzić sprawdzenie. Jakie czynności są najefektywniejsze? Co należy wiedzieć ustalając harmonogram ustnych wyjaśnień? Jak dokumentować audyty?
 3. Jak przeprowadzić sprawdzenie w dziale HR? Jakie pytania należy zadać? O jakie dokumenty i umowy poprosić?
 4. Jak przeprowadzić sprawdzenie w dziale marketingu? Co sprawdzać podczas audytu stron? Z kim należy mieć podpisane umowy powierzenia?
 5. Nadzór nad dokumentacją z zakresu ochrony danych osobowych w trakcie sprawdzenia.
 6. Jak wykonać sprawozdanie ze sprawdzenia? Jakie dokumenty do niego dołączyć? Ćwiczenie: przygotowanie sprawozdania ze sprawdzenia.
 7. Audyt procesora. Czym się różni?
 8. Czym się różnią sprawdzenia planowe od pozaplanowego?
 9. Czy firmy zewnętrzne mogą dokonać sprawdzeń w imieniu IOD?

Dokumentacja, rejestry czynności i kategorii przetwarzania oraz rejestr naruszeń?

 1. Jaką dokumentację powinniśmy posiadać oraz co powinna ona zawierać?
 2. Ocena ryzyka oraz ocena skutków dla ochrony danych (DPIA/PIA)- jak ją przeprowadzać?
 3. Jak co powinno znaleźć się w rejestrach? W jakiej formie je prowadzić? W jaki sposób je udostępnić? Ćwiczenie.

Jak zapewnić zapoznanie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych?

 1. Przyjęcie nowego pracownika- o czym należy pamiętać?
 2. Co powinny wiedzieć osoby upoważnione przy przetwarzaniu danych?
 3. Jak dobrać treści do działów w firmie?
 4. Czy szkolenie jest jedyną formą zapoznania?

Kontakty z PUODO

 1. Rola IOD w kontaktach z PUODO.
 2. Jak przygotować się do kontroli PUODO?
 3. Jak wygląda kontrola PUODO – symulacja poszczególnych etapów

Czego praktycznego uczestnicy nauczą się na szkoleniu?

 • Identyfikować informacje stanowiące dane osobowe;
 • Identyfikować procesy, w których przetwarzane są dane osobowe;
 • Badać legalność przetwarzania danych osobowych;
 • Przygotowywać klauzule informacyjne;
 • Odpowiednio obsługiwać prawa osób, których dane dotyczą;
 • Stosować zasady bezpieczeństwa informacji;
 • Identyfikować status organizacji przetwarzającej dane osobowe;
 • Przygotowywać umowy powierzenia;
 • Przeprowadzać szkolenia;
 • Oceniać ryzyko oraz dobierać do niego odpowiednie zabezpieczenia;
 • Przygotowywać wymaganą dokumentację odo;
 • Reprezentować pracodawcę w kontrolach PUODO.

Co otrzymasz na kursie inspektora ochrony danych?

 1. Materiały szkoleniowe;
 2. Certyfikat;
 3. Obiad oraz bufet kawowy w przerwach.

Jakie materiały otrzymasz po kursie inspektora ochrony danych?

Dostęp do grupy na facebooku ERODO.pl – wdrożenie RODO- grupa wsparcia

Materiały audytowe:

 • Checklistę audytową RODO;
 • Listę kontrolną podstawowych funkcjonalności systemów informatycznych;
 • Plan audytu RODO;
 • Przykładowy raport z audytu RODO.

Dokumentacje:

 • Politykę realizacji praw osób, których dane dotyczą;
 • Przykładowe klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzule informacyjne;
 • Procedurę oceny skutków przetwarzania dla ochrony danych (DPIA);
 • Zarządzenie/ Uchwałę w sprawie wyznaczenia IOD;
 • Zarządzenie/ Uchwałę ws. przyjęcia dokumentacji RODO;
 • Umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych;
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych;
 • Wniosek o nadanie, modyfikację, odebranie uprawnień do systemu informatycznego.

Rejestry:

 • Rejestr czynności przetwarzania (administrator danych);
 • Rejestr kategorii czynności przetwarzania (podmiot przetwarzający);
 • Rejestr incydentów ochrony danych osobowych;
 • Rejestr podmiotów przetwarzających (procesorów);
 • Rejestr aktywów;
 • Rejestr tworzenia kopii zapasowych.

Inne:

 • Prezentację na wstępne szkolenie RODO dla pracowników;
 • Ulotkę dla pracowników.

Trener

Maciej Chodorowski

Maciej to doświadczony specjalista w dziedzinie ochrony danych osobowych, audytor wewnętrzny ISO 27001, Inspektor Ochrony Danych (IOD). Na swoim koncie zawodowym posiada kilkadziesiąt projektów audytorskich oraz wdrożeniowych z ochrony danych osobowych, a także kilkaset godzin przeprowadzonych szkoleń z ODO.

 • Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS).
 • Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach konsultingowych zajmujących się ochroną danych osobowych, przechodząc ścieżkę rozwoju zawodowego od praktykanta do Eksperta ds. ODO.
 • Pełnił funkcję ABI w dużych korporacjach, firmach produkcyjnych, a także w małych firmach.
 • Twórca portali wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych jakchronicinformacje.pl oraz eRODO.pl .
 • Autor artykułów naukowych oraz prasowych, a także wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych na UMCS w Lublinie.

Zapisz się przez stronę i otrzymaj rabaty

-200 zł w promocji “Early Bird” tylko do 20 grudnia

– 15% na całe zamówienie, gdy zapisze się kolejna osoby z Twojej firmy

– 10% za zapis na newsletter

Do zakończenia promocji

Early Bird (-400 zł) pozostało:

dni
0
7
godzin
1
5
minut
4
2
sekund
5
2

Zapisz się na szkolenie

Mailowo wysyłając formularz na adres sprzedaz@datals.pl

Telefonicznie pod numerem +48 570 850 480

Elektronicznie z możliwością korzystania z kuponów zniżkowych

Bilety

Są wolne miejsca
Early Bird:Kompleksowy Inspektor Ochrony Danych949.00 Promocyjna cena (-400 zł) do 20 grudnia br.

Please fill in all required fields

Są wolne miejsca
Early Bird: Kompleksowy Inspektor Ochrony Danych- zwolnienie z VAT949.00 Promocyjna cena (-400 zł) do 20 grudnia br.. Formularz dla instytucji zwolnionych z VAT w zakresie usług szkoleniowych.

Please fill in all required fields

Są wolne miejsca
Kompleksowy Inspektor Ochrony Danych bilet dla firm konsultingowych1,600.00 Bilet przeznaczony dla osób zawodowo doradzających w ochronie danych osobowych (w tym właścicieli firm i pracowników), a także pracowników kancelarii prawnych (adwokackich i radcowskich)

Please fill in all required fields

Szczegóły

Start:
10 stycznia 2019
Koniec:
11 stycznia 2019
Koszt:
949zł – 1600zł
Szkolenie Categories:
, ,
Szkolenie Tagi:

Organizator

Biuro DLS
Telefon:
+48 570 850 480
Email:
biuro at datals.pl
Strona internetowa:
https://szkoleniazrodo.pl/wp-content/uploads/2018/03/Regulamin-szkoleń-9032018.pdf

Miejsce

Meetspace
Al. Jerozolimskich 51
Warszawa,
+ Google Map
Strona internetowa:
https://centrumzoliborz.pl/galeria-sale-szkoleniowe-warszawa/centrum-szkoleniowe-meetspace/