Plan kontroli sektorowych PUODO

    Biuro DLS

    Na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych został opublikowany plan kontroli sektorowych. Zgodnie z nim w 2019 roku UODO zweryfikuje przetwarzanie danych osobowych w takich m.in. obszarach, jak: telemarketing, profilowanie w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym czy system identyfikacji i monitoringu odpadów. Poniżej prezentujemy sektory, które są objęte zakres kontroli planowych. Sektor…
    Czytaj więcej tutaj: Plan kontroli sektorowych PUODO
    Artykuł pojawił się pierwszy raz na stronie Data Legal Solutions