KOLEJNA KARA POD REŻIMEM RODO. SPÓŁKA ZAPŁACI 201 TYS. ZŁOTYCH.

    Biuro DLS

    Po raz kolejny Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych skorzystał z uprawnienia przewidzianego przez RODO, jakim jest nałożenie administracyjnej kary pieniężnej na podmiot naruszający treść RODO. Sankcje nałożono na spółkę ClickQuickNow, która oferuje rozwiązania marketingowe. CO STWIERDZONO W RAMACH KONTROLI? Urząd Ochrony Danych Osobowych przeprowadził kontrolę spółki w pierwszym kwartale 2019…
    Czytaj więcej tutaj: KOLEJNA KARA POD REŻIMEM RODO. SPÓŁKA ZAPŁACI 201 TYS. ZŁOTYCH.
    Artykuł pojawił się pierwszy raz na stronie Data Legal Solutions