Kiedy zgoda na przetwarzanie danych jest ważna?

    Biuro DLS

    Zgoda podmiotu danych jest jedną z sześciu przesłanek określonych w art. 6 ust. 1 RODO, które legalizują proces przetwarzania danych. Jak każda z przesłanek może być stosowana autonomicznie. Administrator danych zarówno podczas bieżącej działalności lub audytu / wdrożenia RODO powinien za każdym razem rozważyć jednak, czy zgoda w konkretnym przypadku…
    Czytaj więcej tutaj: Kiedy zgoda na przetwarzanie danych jest ważna?
    Artykuł pojawił się pierwszy raz na stronie eRODO.pl