Jak prawidłowo udostępnić dane kontaktowe IOD?

    Biuro DLS

    W wytycznych opublikowanych na stronie urzędu (UODO) zwraca się uwagę na obowiązek udostępniania danych kontaktowych inspektora i podkreśla się, że powinny one znajdować się w ogólnie dostępnym miejscu. Dane kontaktowe IOD Zgodnie z art. 11 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku – danymi kontaktowymi są…
    Czytaj więcej tutaj: Jak prawidłowo udostępnić dane kontaktowe IOD?
    Artykuł pojawił się pierwszy raz na stronie Jak chronić informacje?