Czy IOD może ponosić odpowiedzilność za wykonywnaie swoich zadań?

    Biuro DLS

    Zakaz otrzymywania instrukcji i brak ponoszenia odpowiedzialności za wykonywanie zadań inspektora ochrony danych stanowi prawdopodobnie największą nowość w odniesieniu do gwarancji Inspektora Ochrony Danych. Gwarancja ta uregulowana w art. 38 ust.3 RODO umożliwia IOD posiadanie pełnej autonomii decyzyjnej w zakresie nadzoru nad ochroną danych osobowych, nawet jeśli jego zalecenia będą…
    Czytaj więcej tutaj: Czy IOD może ponosić odpowiedzilność za wykonywnaie swoich zadań?
    Artykuł pojawił się pierwszy raz na stronie Jak chronić informacje?